homepage_slider

Neurorehabilitace je komplexní léčebný proces zaměřený na pomoc při rekonvalescenci po poškození nervového systému, na minimalizaci a/nebo kompenzaci výsledných funkčních změn a zlepšení participace a kvality života pacienta. 

Doporučené rehabilitační postupy závisí na druhu a rozsahu funkčního postižení. 

Česká neurorehabilitační společnost je multioborový spolek odborných pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.

 


MEDICÍNA

REHABILITAČNÍ MEDICÍNA

FYZIOTERAPIE

ENGINEERING A VÝVOJ

ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT


SOCIÁLNÍ PRÁCE

LOGOPEDIE

ERGOTERAPIE

PSYCHOLOGIE

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 

MISE

 

vytváření a prohlubování spolupráce mezi odborníky různých profesí, kteří se účastní procesu neurorehabilitace pacientů s neurologickou problematikou

zkvalitnění práce interdisciplinárních a transdisciplinárních týmů v nemocniční, následné rehabilitační a specializované ambulantní péči, včetně distanční terapie ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a nastavení základních standardů v procesu neurorehabilitace různých skupin neurologických pacientů,

navázání činnosti na stávající schválený ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku a další rozvoj specializované komplexní neurorehabilitační péče

  

CÍLE

 

koordinace a pomoc při vytváření regionálně vyvážené sítě ambulantních specializovaných pracovišť jednotlivých odborností k zajištění rehabilitace definovaných a vzácnějších neurologických onemocnění

nastavení základních parametrů personálního a věcného vybavení pracovišť poskytujících neurorehabilitaci

koordinace a pomoc při vytváření regionálně vyvážené sítě ambulantních specializovaných pracovišť jednotlivých odborností k zajištění rehabilitace definovaných a vzácnějších neurologických onemocnění

definování jednotlivých fází neurorehabilitace

spolupráce se zdravotními pojišťovnami, Ministerstvem zdravotnictví České republiky a odbornými českými a mezinárodními lékařskými a nelékařskými společnosti

vytvoření standardů kognitivní rehabilitace

podpora odborné přípravy a celoživotního vzdělávání v neurorehabilitaci

definování jednotlivých fází výzkum a vývoj a podpora vědecko výzkumné publikační činnosti v oblasti neurorehabilitace