Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky

Česká neurochirurgická společnost

Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab