Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky

Česká neurochirurgická společnost

Česká asociace sester

Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska NeuroRehab