Zde si můžete prostudovat prezentace a slides našich členů z odborných konferencí.


Jakub Pětioký, Brněnské neurochirurgické dny 2021
Marcela Lippertová-Grünerová, Brněnské neurochirurgické dny 2021
Marcela Lippertová-Grünerová, Brněnské neurochirurgické dny 2021, sesterská sekce