Zde si můžete prostudovat prezentace a slides našich členů z odborných konferencí.


Marcela Lippertová-Grünerová, Ilona Benková, Jiří Fiedler, Quo vadis neurorehabilitace? Aktuální stav a návrh koncepce pro fázi včasné neurorehabilitace, 2022


Jakub Pětioký, Brněnské neurochirurgické dny 2021
Marcela Lippertová-Grünerová, Brněnské neurochirurgické dny 2021
Marcela Lippertová-Grünerová, Brněnské neurochirurgické dny 2021, sesterská sekce