Výbor České neurorehabilitační společnosti



prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika rehabilitačního lékařství; Klinik für Allgemeine Neurochirurgie, Klinikum der Universität Köln, Německo.

Kontaktní e-mail: marcela.grunerova-lippertova@cnrs.cz

Odborný profil

Ing. Josef Hendrych, MBA


Ředitel Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Díky svým řídícím schopnostem, maximálnímu nasazení a vstřícnému přístupu k pacientům a personálu se zasloužil o vybudování špičkového rehabilitačního pracoviště. Pod jeho vedením Ústav získal vysokou profesionalitu a obdržel řadu ocenění a certifikátů. Prezident hospodářské komory mu v roce 2011 udělil Řád Vavřínu v kategorii Platinový. Čtyřnásobný finalista soutěže Manažer roku s jedním umístěním v TOP 10 českých manažerů.

Kontaktní e-mail: josef.hendrych@cnrs.cz

Mgr. Ilona Benková


Více jak 15 let se věnuji rozvoji a strategickému řízení, vedení a plánování v oblasti medical and healtcare businessu, včetně vývoje nových produktů s důrazem na kvalitu produktu, služeb včetně samostatného uvedení na trh. Zaměřuji se na implementaci inovací v oblasti zdravotní péče, healtcare managemetnu, zdravotnických prostředků, medicínských i nemedicínských procesů v souladu s legislativním rámcem EU. Spolupracuji na rozvoji vzdělávání pracovníků v neurorehabilitaci. Mým motem je „Pomáhat lidem“.

Kontaktní e-mail: ilona.benkova@cnrs.cz

Ing. Andrea Ruprichová


Ředitelka Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

V RÚ Hrabyně působím již od roku 1995, prošla jsem si pozicemi od účetní až po funkci ekonomické náměstkyně, kterou jsem vykonávala od roku 2002. Spolu s bývalým ředitelem MUDr. Borunským se nám podařilo přebudovat RÚ s detašovaným pracovištěm v Chuchelné v moderní rehabilitační zařízení, a to nejen po stránce stavební, ale i odborné. Po celá léta jsem mohla být u všech významných změn v RÚ a jsem velmi ráda, že ve funkci ředitelky mohu ve stejném duchu pokračovat i nadále.

Kontaktní e-mail: andrea.ruprichova@cnrs.cz

PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.


V Rehabilitačním ústavu Kladruby pracuji jako vedoucí vědecko-výzkumného týmu a ergoterapeutka se zaměřením na neurorehabilitaci. Současně působím jako externí lektor na 1. LF UK a FTVS UK, kde se podílím jak na výuce, tak vedení závěrečných prací. Doktorát v oboru kinantropologie jsem získala na FTVS UK, kde jsem obhájila i rigorózní práci a magisterský obor ergoterapie jsem vystudovala na 1. LF UK. V rámci studia i klinické praxe jsem absolvovala řadu stáží (např. Izrael, Švédsko, Dánsko), aktivně přednáším na českých i zahraničních konferencích a v neposlední řadě se v současné době věnuji psaní odborných publikací z oblasti neurorehabilitace.

Kontaktní e-mail: kristyna.hoidekrova@cnrs.cz



Sekretář České neurorehabilitační společnosti



Mgr. Ilona Benková


Více jak 15 let se věnuji rozvoji a strategickému řízení, vedení a plánování v oblasti medical and healtcare businessu, včetně vývoje nových produktů s důrazem na kvalitu produktu, služeb včetně samostatného uvedení na trh. Zaměřuji se na implementaci inovací v oblasti zdravotní péče, healtcare managemetnu, zdravotnických prostředků, medicínských i nemedicínských procesů v souladu s legislativním rámcem EU. Spolupracuji na rozvoji vzdělávání pracovníků v neurorehabilitaci. Mým motem je „Pomáhat lidem“.

Kontaktní e-mail: ilona.benkova@cnrs.cz



Kontrolní komise



Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

Metodik pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Hrabyně se specializací na neurorehabilitaci. Doktorát v oboru kinantropologie (FTK Olomouc), fyzioterapeutka, odborná asistentka FZV UPOL. Členka týmu UNIFY pro tvorbu národních standardů, školitelka kurzů konceptu manželů Bobathových (IBITA Basic Course Istructor). Absolventka mnoha zahraničních stáží (např. Seattle, USA; National Stroke Research Institute, Melbourne, Austrálie).

Kontaktní e-mail: katerina.machackova@cnrs.cz

Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA


Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby, vědecký pracovník 3. LF UK a 1. LF UK. Specializace na neurorehabilitaci, distanční terapii, telerehabilitace. Projektování, design a konzultace telerehabilitačních aplikací a telerehabilitačního managementu. Fyzioterapeut a konzultant www.distancni-terapie.cz a telerehabilitace.

Kontaktní e-mail: jakub.petioky@cnrs.cz

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.


Zakladatelka a vedoucí Mezinárodního centra pro telemedicínu s více něž třináctiletou praxí v oblasti neinvazivního kardiologického telemonitoringu a diagnostiky poruch srdečního rytmu. Spolupráce s arytmology, kardiologickými a neurologickými klinikami.

Kontaktní e-mail: veronika.bulkova@cnrs.cz