ČESTNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI


Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA


Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.