Ochrana soukromí, správa dat a soubory cookies

 

Správce osobních údajů:

Česká neurorehabilitační společnost, z.s.
č.p. 30, 258 01 Kladruby
IČO: 11720948
(dále také jen „Správce“)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem, na základě vzájemného smluvního vztahu či z důvodů stanovených právními předpisy.
 2. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.
 4. Správce provádí zpracování osobních údajů zejména v následujících oblastech: členská evidence, zpracování mezd, smluvní a účetní agenda, předplatné časopisů (nakladatelské tiskové oddělení), provoz webu a s ním spojených služeb na www.cnrs.cz a další.
 5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů, není-li uvedeno jinak.

 

II. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
  a) V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodů možných nároků smluvních stran).
  b) Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
  c) Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

 

III. Práva subjektů údajů

 1. Správce zaručuje subjektům údajů zejména následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i další v souladu s platnou legislativou:
  a) Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
  b) Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
  c) Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  d) Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
  e) Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  f) Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  g) Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
  h) Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

 

IV. Cookies

 1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další.
 2. Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučujeme subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.

 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů. Správce výslovně uvádí, že správu webu www.cnrs.cz zajišťuje Marek Tarnovský, se sídlem Na Folimance 1978/3, 120 00 Praha 2, IČO 62392131, který je v postavení zpracovatele osobních údajů.
 2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.
 3. Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na e-mail info@cnrs.cz, případně na kontaktní údaje správce uvedené na webu www.cnrs.cz.
 4. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 6. 8. 2021.