Školení a kurzy pořádané nebo doporučené ČNRS


Doporučujeme certifikovaný vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví

Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

pořádaný Ústavem ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady pod odbornou garancí prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D.

Bližší informace a možnosdt příhlášení jsou v přiloženém PDF:

Stáhnout pozvánku jako soubor PDF


Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Přihlásit se na kurz


Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Přihlásit se na kurz


11/22 Geriatrický pacient – frailty, vybrané aspekty – 1. část – porucha kognice

Datum: 12. 2. 2022 – ONLINE
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Koordinátor: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, III. interní gerontologická a metabolická klinika FN v Hradci Králové

Přihláška: na webu České lékařské společnosti

Účastnický poplatek: 700,- Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100
Variabilní symbol: 1122
(do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka/účastníků)

Program:

Registrace: 8.30 hod.
Zahájení: 9.00 hod

9.00 MUDr. Hana Vaňková
Křehkost – významné aspekty (1 hodina)

10.00 prim. MUDr. Martina Nováková
Geriatrické syndromy (1 hodina)

11.00 Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Porucha kognice (2 hodiny)

13.00 MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Diferenciální diagnostika poruch kognice – kasuistiky (1 hodina)

Předpokládaný závěr: 14.00 hod.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.


12/22 Geriatrický pacient – frailty, vybrané aspekty – 2. část – Výživa ve stáří

Datum: 26. 2. 2022 – ONLINE
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, III. interní gerontologická a metabolická klinika FN v Hradci Králové

Přihláška: na webu České lékařské společnosti

Účastnický poplatek: 700,- Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100
Variabilní symbol: 1222
(do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka/účastníků)

Program:

Registrace: 8.30 hod.
Zahájení: 9.00 hod

9.00 MUDr. Jurašková Božena, Ph.D.
Význam malnutrice ve stáří (1 hodina)
Vitamíny a stopové prvky ve stáří (1 hodina)

11.00 as. Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Standard nutriční péče v geriatrii (1 hodina)

12.00 MUDr. Renáta Petrová
Problematika výživy v ambulantní praxi geriatra (1 hodina)

Předpokládaný závěr: 13.00 hod.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.