Školení a kurzy pořádané nebo doporučené ČNRS


Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Upozorňujeme na kurz Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

pořádaný 12. – 16. 2. 2024 3. lékařskou fakultou UK v areálu FNKV
pod odbornou garancí prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D., MSc.
 
Program a dispozice kurzu ke stažení (PDF)

Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Na kurz se již není možné přihlásit z důvodu naplnění jeho kapacity. V případě Vašeho zájmu o tento kurz nám můžete napsat na e-mail ilona.benkova@cnrs.cz a my Vás budeme informovat o dalším možném termínu, až bude znám. Děkujeme za pochopení.

Kurzy v roce 2023

V období podzim 2022 – pozdim 2023 budeme pořádat následující kurzy.
Termíny jsou přibližné, budou upřesněny podle zájmu.

Kurz je v rozsahu cca 2,5 hodin teoretické a 2,5 hodin praktické části.
Cílem kurzu je zlepšení praktických a teoretických dovedností při screeningovém vyšetření dysfágie.
Účastník získá osvědčení o zaškolení klinickým logopedem.

Cena kurzu je 2 600,- Kč, resp. 2 200,- Kč pro člena ČNRS.

 • Kurz je vhodný pro zdravotní sestry, které si osvojí praktický screening GUSS testem na pacientech.
 • Ujistí se, kdy v testu pokračovat a kdy skončit u předtestové části a kdy je bezpečné screening provádět.
 • Jak se vyhnout falešně pozitivnímu screeningu a jak postupovat v případě, že je výsledek testu pozitivní.
 • Jak správně provést screening GUSS testem u pacientů s poruchou porozumění či expresivní poruchou řeči a na koho se obrátit pokud mé pracoviště nemá k dispozici klinického logopeda, ale screening GUSS testem vyšel pozitivní.
 • Proč je nutné plošné provádění screeningu na vybraných oddělení; jak správně zahušťovat tekutiny.
 • Jaké jsou typy dysfagických diet, jaký je rozdíl mezi dysfagickými a ostatními dietami.
 • Jaké úkony spadají do kompetencí zdravotní sestry v péči o pacienty s dysfagií a jaké jsou povinnosti zdravotní sestry v péči o dysfagické pacienty.
 • Kdo tvoří dysfagiologický tým a jaká je spolupráce členů týmu se zdravotní sestrou.
 • Včasný a správně provedený screening GUSS zdravotní sestrou může zachránit život pacienta.

Na kurzech vždy požádáme účastníky o zpětnou vazbu, která nám pomáhá zlepšovat a optimalizovat jejich obsah nebo čas určený jednotlivým tématům. Účastníci vedle kvalitních a přátelských lektorů dále oceňují přínos kurzu pro jejich každodenní praxi, načerpání odborných zkušeností či přínosy praktických částí.

Kurz je v rozsahu cca 1,5 hodiny teoretické a 2 hodiny praktické části.
Účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Cena kurzu je 2 000,- Kč, resp. 1 600,- Kč pro člena ČNRS.

 • Je vhodný pro sestry a ostatní ošetřovatelský personál
 • Dozvíte se, kteří pacienti jsou vhodní a indikovaní k celkovému polohování a u kterých stačí polohování lokální
 • Jaká jsou specifika polohování v neurorehabilitaci, s praktickým nácvikem
 • Jaké jsou zásady manuální manipulace s pacientem, s praktickým nácvikem
 • Naučíte se, jak správně dělat posuny a přesuny s pacientem (pasivní, vedené semi-aktivní)
 • Naučíte se, jak správně ergonomicky pracovat se svým tělem při výše uvedených aktivitách

Na kurzech vždy požádáme účastníky o zpětnou vazbu, která nám pomáhá zlepšovat a optimalizovat jejich obsah nebo čas určený jednotlivým tématům. Účastníci vedle kvalitních a přátelských lektorů dále oceňují přínos kurzu pro jejich každodenní praxi, načerpání odborných zkušeností či přínosy praktických částí.


Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

pořádaný Ústavem ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady pod odbornou garancí prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D.

Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Přihlásit se na kurz


Doporučujeme certifikovaný vzdělávací kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví

Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

pořádaný Ústavem ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady pod odbornou garancí prof. MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D.

Bližší informace a možnosdt příhlášení jsou v přiloženém PDF:

Stáhnout pozvánku jako soubor PDF


Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Přihlásit se na kurz


Stáhnout pozvánku jako soubor PDF

Přihlásit se na kurz


11/22 Geriatrický pacient – frailty, vybrané aspekty – 1. část – porucha kognice

Datum: 12. 2. 2022 – ONLINE
Délka: 5 hodin
Počet kreditů: 5
Koordinátor: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, III. interní gerontologická a metabolická klinika FN v Hradci Králové

Přihláška: na webu České lékařské společnosti

Účastnický poplatek: 700,- Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100
Variabilní symbol: 1122
(do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka/účastníků)

Program:

Registrace: 8.30 hod.
Zahájení: 9.00 hod

9.00 MUDr. Hana Vaňková
Křehkost – významné aspekty (1 hodina)

10.00 prim. MUDr. Martina Nováková
Geriatrické syndromy (1 hodina)

11.00 Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Porucha kognice (2 hodiny)

13.00 MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Diferenciální diagnostika poruch kognice – kasuistiky (1 hodina)

Předpokládaný závěr: 14.00 hod.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.


12/22 Geriatrický pacient – frailty, vybrané aspekty – 2. část – Výživa ve stáří

Datum: 26. 2. 2022 – ONLINE
Délka: 4 hodiny
Počet kreditů: 4
Koordinátor: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, III. interní gerontologická a metabolická klinika FN v Hradci Králové

Přihláška: na webu České lékařské společnosti

Účastnický poplatek: 700,- Kč
Číslo účtu: 19-1083620217/0100
Variabilní symbol: 1222
(do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno účastníka/účastníků)

Program:

Registrace: 8.30 hod.
Zahájení: 9.00 hod

9.00 MUDr. Jurašková Božena, Ph.D.
Význam malnutrice ve stáří (1 hodina)
Vitamíny a stopové prvky ve stáří (1 hodina)

11.00 as. Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Standard nutriční péče v geriatrii (1 hodina)

12.00 MUDr. Renáta Petrová
Problematika výživy v ambulantní praxi geriatra (1 hodina)

Předpokládaný závěr: 13.00 hod.

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.