PRACOVNÍ SKUPINY ČESKÉ NEUROREHABILITAČNÍ SPOLEČNOSTI


Pracovní skupina


Koncepce neurorehabilitační péče


Hlavní koordinátor:
Mgr. Jakub Pětioký MBA, DiS.

Členové týmu:
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Ing. Andrea Ruprichová
Mgr. Ilona Benková


Pracovní skupina


Příprava a schválení standardů v neurorehabilitaci


Hlavní koordinátor:
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Členové týmu:
Mgr. Ilona Benková
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Ing. Andrea Ruprichová
PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.


Pracovní skupina


Legislativní záležitosti:


Koncepce vzdělávání, definice pracovníků v neurorehabilitaci, definování odpovědností a kompetencí, implementace do české legislativy


Hlavní koordinátor:
Mgr. Ilona Benková

Členové týmu:
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Ing. Andrea Ruprichová
PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.