Zakládající členové České neurorehabilitační společnostiprof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.


Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika rehabilitačního lékařství; Klinik für Allgemeine Neurochirurgie, Klinikum der Universität Köln, Německo.

Ing. Josef Hendrych, MBA


Ředitel Rehabilitačního ústavu v Kladrubech.

Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA


Náměstek pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby, vědecký pracovník 3. LF UK a 1. LF UK.

Ing. Jaromír Ferbr


Předseda představenstva Lázní Bělohrad.

MUDr. Jitka Ferbrová


Lékařská ředitelka, předsedkyně dozorčí rady Lázní Bělohrad

Mgr. Ilona Benková


Expert rozvoje a strategického řízení, vedení a plánování v oblasti medical and healtcare businessu.

Ing. Andrea Ruprichová


Ředitelka Rehabilitačního ústavu Hrabyně.

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

Metodik pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Hrabyně se specializací na neurorehabilitaci.

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.


Zakladatelka a vedoucí Mezinárodního centra pro telemedicínu.

MUDr. Marie Kulakovská


Náměstkyně pro léčebně preventivní péči v RÚ Kladruby.