Prof. MUDr. Marcela Grünerová-Lippertová PhD, MSc.

 

Narodila se 5. července 1964 v Karlových Varech jako dcera pražského psychiatra MUDr. Jindřicha Lipperta a psycholožky Dr. Marcely Lippertové. Je vdaná za ortopeda Dr. med. Stephana Grünera, se kterým má dceru Alexandru. Vychodila základni školu a navštěvovala první ročník humanitní větve Gymnázia nad Štolou.

V roce 1979 spolu s rodiči emigrovala do Německa, kde v roce 1983 maturovala na Gymnáziu svaté Uršuly v Cáchách. Poté nastoupila nastoupila ke studiu všeobecného lékařství na Universität zu Köln, kde studium v roce 1990 ukončila promocí v oblasti anatomie.

Klinicky se zaměřila nejprve na akutní neurologii (atestace v oboru neurologie v roce 1994); má i atestace v oborech psychoterapie (1994) a Rehabilitationswesen (1996).

Postgraduální studium biomedicíny na Karlově univerzitě zakončila v roce 2005 a o rok později se habilitovala na univerzitě v Kolíně nad Rýnem v oboru neurologie se zaměřením na neurologickou rehabilitaci.

V letech 2011–2014 absolvovala postgraduální studium neurorehablitace na Donau-Universität Krems v rakouské Kremži. V roce 2014 byla německým ministerstvem pro vědu a umění jmenována profesorkou na vysoké škole Fresenius v hesenském Idsteinu.

V letech 1993–1996 pracovala v Rehabilitationszentrum der Universität zu Köln, nejprve jako asistentka, od roku 1994 jako primářka a zástupkyně ředitele kliniky. V roce 1996 byla pověřena založením a v dalších letech (do roku 2008) vedením oddělení včasné neurorehabilitace na Klinik für Allgemeine Neurochirurgie der Universität zu Köln, od roku 2008 pracovala jako vedoucí lékařka centra neurologické rehabilitace ANR Bonn a od roku 2015 je přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Mezi významné publikace patří:

Neurorehabilitace
(Galen, Praha 2005)

Trauma mozku a jeho rehabilitace
(Galén, Praha 2009)

Rehabilitace pacientů v kómatu
(Galen, Praha 2012)

Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě
(Galen, Praha 2014)

Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě
(Galen, Praha 2014)

Důležitými cíli její klinické činnosti je etablování včasné neurorehabilitace pro kolektiv pacientů s těžkým poškozením mozku v české republice, implementace neurostimulačních a neuromodulačních metod, zavedení konceptu včasné mobilizace a multisenzorické stimulace na odděleních intenzivní péče, vyvíjení rehabilitačních konceptů pro pacienty po popáleninovém traumatu. Vyučuje v bakalářských a magisterských oborech a je školitelkou postgraduálního studia v oblasti neurověd. Pravidelně učí také v zahraničí.